Kategorie
Kategoria 1

Powstaje Konsorcjum Edukacyjno-Doradcze Polski Południowo-Wschodniej – jedno z największych niepaństwowych organizacji szkoleniowo-doradczych w Polsce

15 października 1998 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu utworzyły Konsorcjum Edukacyjno-Doradcze Polski Południowo-Wschodniej.

Powstaje Konsorcjum Edukacyjno-Doradcze Polski Południowo-Wschodniej – jedno z największych niepaństwowych organizacji szkoleniowo-doradczych w Polsce

15 października 1998 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu utworzyły Konsorcjum Edukacyjno-Doradcze Polski Południowo-Wschodniej. Jego celem było czynne uczestniczenie w procesie umacniania pozycji regionu południowo-wschodniego na mapie gospodarczej Polski poprzez realizację i promocję przedsięwzięć w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych i doradczych oraz przez prowadzenia badań i doradztwa dla instytucji i przedsiębiorstw.

Pozostałe działania Uczelni na rzecz regionu to m.in.:

  • I Seminarium szkoleniowe zatytułowane Struktury samorządowe w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Małopolski;

Program zawierał cykl wykładów dotyczących problematyki rozwoju gospodarczego gmin, integracji europejskiej, promocji regionu i rozwoju lokalnej turystyki. Do udziału został zaproszony John Magnuson ze State University of New York, College of Technology at Delhi, który wygłosił wykład pt. Rola wykształcenia w dziedzinie zarządzania turystyką w rozwoju lokalnego biznesu turystycznego.

  • Opracowanie ekspertyz i rekomendacji dla samorządów i przedsiębiorstw, wśród nich: Internacjonalizacja prowadzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w aspekcie stowarzyszenia z Unią Europejską, Rozwój usług dla MŚP: usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne, Program adaptacji społeczno-zawodowej i szkolenia zawodowe dla bezrobotnych.