Kategorie
Kategoria 1

Mamy 1. miejsce w Rankingu Niepublicznych Instytucji Szkoleniowych

W opublikowanym w dniu 12 kwietnia 1997 roku Rankingu Niepublicznych Instytucji Szkoleniowych WSIiZ zdobyła 1. miejsce w regionie Polski Południowo-Wschodniej.

Mamy 1. miejsce w Rankingu Niepublicznych Instytucji Szkoleniowych

W opublikowanym w dniu 12 kwietnia 1997 roku Rankingu Niepublicznych Instytucji Szkoleniowych WSIiZ zdobyła 1. miejsce w regionie Polski Południowo-Wschodniej. Ranking został opublikowany przez „Gazetę Wyborczą”. Na podstawie danych źródłowych w analizie porównawczej poddano następujące elementy: zakres oferty, kadrę, bazę lokalowo-sprzętową, najważniejsze osiągnięcia, proces zarządzania firmą.