Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2020/2021 – Skuteczny Manager

Gra jest uproszczoną symulacją zarządzania przedsiębiorstwem, a tym samym sytuacji, w jakich może znaleźć się osoba zarządzająca zespołami ludzkimi (lider, menedżer). Każdy gracz wciela się w rolę lidera/menedżera w przedsiębiorstwie w różnych sytuacjach.  Gracze w 3-4 osobowych zespołach konkurują ze sobą o punkty, przydzielane w kategoriach: kreatywność, kompleksowość, trafność proponowanego rozwiązania. Cel gry, to praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem (w tym zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji) w zakresie: określania celów i strategii oraz planów działania przedsiębiorstwa, rozwoju i doskonalenia strategii biznesowej, funkcjonujących systemów organizacyjnych, obowiązków i roli lidera/menedżera, procesu kierowania zespołem i delegowania zadań, rekrutacji kandydatów do pracy, procesu oceny pracowniczej, rozwoju zasobów ludzkich, wynagradzania i kształtowanie satysfakcji pracowników (w tym procesu motywacji). Celem gry jest także uświadomienie graczom istoty i znaczenia czynnika ludzkiego w strukturach organizacyjnych (zespołach pracowniczych) i wiążących go z nimi relacjach. Gra uczy i umożliwia rozwój następujących umiejętności: skutecznego komunikowania się, efektywnego podejmowania decyzji zarządczych, używania odpowiednich narzędzi w celu rozwoju i budowania motywacji pracowników, zarządzania zmianą i radzenia sobie w sytuacji niepewności. Uczestnicy gry zrozumieją mechanizmy wpływające na najważniejsze aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.