Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2021/2022 – Menedżer produkcji

Menedżer produkcji to komputerowa gra przedstawiająca określony łańcuch tworzenia wartości czyli poszczególne ogniwa wytwórcze, które są niezbędne do wyprodukowania wyrobu w ilości i czasie zgodnym z zamówieniem klienta.

Gra przedstawia wizualnie mapę tworzenia wartości (VSM) z podziałem na poszczególne jej elementy, których kliknięcie powodować będzie w wejście w obszar parametrów zarządzania nimi np. parametry stanowisk pracy, parametry magazynów, parametry transportowe, parametry pracy dostawców itp.

Tylko część parametrów będzie pod kontrolą gracza tzn. będzie miał na nie wpływ.

Pozostałe wskaźniki gry będą stałe, bądź wygenerowane jako zmienne losowe reprezentując zmienność otoczenia biznesowego. Każdy z graczy będzie miał za zadanie dokonać analizy spływających zamówień przez klientów, zaproponować cykliczność dostaw materiałów, określić parametry przepływu na liniach produkcyjnych, pojemność kolejek, czasu trwania operacji, kolejności wykonywania zleceń itp. Jako parametry wynikowe będą głównie: terminowość realizacji zamówienia, koszty działalności operacyjnej, eliminacja marnotrawstwa oraz minimalizacja wskaźnika LEAD TIME.