Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2019/2020 – Skuteczny Negocjator

Skuteczny negocjator to komputerowa gra negocjacyjna online. Gra jest symulacją sytuacji zawodowych, w jakich może znaleźć się pracownik wybranej firmy. Każdy gracz wciela się w rolę pracownika w różnych sytuacjach negocjacyjnych. Gracz musi przejść przez kolejne wybrane etapy procesu negocjacyjnego.

Główny cel gry to praktyczne zastosowanie procesu negocjacji, a w tym: przygotowanie do negocjacji (cele, strategia negocjacyjna, plan awaryjny), styl rzeczowy, oferta wstępna oraz nauka podejmowania decyzji zgodnych z przyjętą strategią negocjacyjną.

Gra uczy umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacjach biznesowych z uwzględnieniem dylematów etycznych.

Gra podzielona jest na niezależne moduły, które mogą być rozgrywane jako niezależne mini gry.