Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2011/2012 – E-administracja cz.1 i cz.2

Celem gry jest ukazanie uczestnikom przebiegu zdarzeń w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w konkretnej indywidualnej sprawie. Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z regułami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego i doprowadzenie do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w pierwszej instancji. Gracze wcielają się w rolę urzędników prowadzących postępowanie i przechodzą kolejne etapy postępowania w oparciu o posiadaną wiedzę i znajomość kodeksu postępowania administracyjnego. Mogą przy tym korzystać z tekstu kodeksu i innych aktów prawnych oraz z podpowiedzi ekspertów „płacąc” za to zgromadzonymi punktami.