Kategorie
Gry decyzyjne we WSIiZ

2018/2019 – Design Thinking

Gra Design Thinking, polega na rozwiązywaniu przez uczących się różnych sytuacji problemowych, które mogą być sytuacjami rzeczywistymi. Student wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć ćwiczeniowych przechodzą przez kolejne etapy proponując rozwiązania problemów z wykorzystaniem narzędzi design thinking.

Gra zawierać będzie interaktywne wersje narzędzi wspierających proces projektowania innowacyjnych rozwiązań takie jak: Persona, Kanwa modelu biznesowego oraz Kanwa propozycji wartości.