Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ uzyskuje 40% przychodów z działalności pozadydaktycznej

W 2008 roku przychody pozadydaktyczne osiągnęły poziom blisko 40%, co sytuowało WSIiZ w ścisłej czołówce polskich uczelni.

WSIiZ uzyskuje 40% przychodów z działalności pozadydaktycznej

Z uwagi na przewidywany niż demograficzny, Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania od początku roku 2000 prowadziły strategię rozwoju opartą na dywersyfikacji źródeł przychodów, a na Uczelni rozwijana była działalność naukowo-badawcza, usługowa oraz ekspercka. W 2008 roku przychody pozadydaktyczne osiągnęły poziom blisko 40%, co sytuowało WSIiZ w ścisłej czołówce polskich uczelni.