Kategorie
Kategoria 1

40% studentów WSIiZ objętych systemem stypendialnym

Dzięki połączeniu środków z budżetu państwa oraz własnego funduszu stypendialnego, we WSIiZ aż około 40% ogółu studentów korzystało ze wsparcia finansowego w postaci stypendiów.

40% studentów WSIiZ objętych systemem stypendialnym

Za osiągnięcia naukowe oraz wysoką średnią (nie niższą niż 4,5) trzynaścioro studentów otrzymało stypendium naukowe MENiS, a 21 osób studiujących we WSIiZ otrzymało stypendia za osiągnięcia w nauce, przyznane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Poza tym Ministerstwo Edukacji Naukowej i Sportu zrównało prawa studentów uczelni państwowych i niepaństwowych i od roku akademickiego 2004/2005 stypendia ze środków budżetu państwa mogli otrzymywać wszyscy studiujący – i to zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Dzięki połączeniu środków z budżetu państwa oraz własnego funduszu stypendialnego, we WSIiZ aż około 40% ogółu studentów korzystało ze wsparcia finansowego w postaci stypendiów.

  • Prawie 200 studentów WSIiZ otrzymywało stypendia 2-krotnie, a nawet 3-krotnie wyższe od kwoty czesnego;
  • Około 1300 studentów studiowało za darmo, gdyż otrzymywali stypendia większe lub równe kwocie czesnego;
  • Około 1300 studentów otrzymywało stypendia pokrywające 50-100% czesnego.